Stichting f6

Stichting f6 wil jongeren meer bewust maken van politiek & democratie. Tevens wil de stichting bij politici meer bewustwording creëren over hoe jongeren over politiek & democratie denken én wil ontmoetingen organiseren tussen jongeren en politici.

Om deze doelstellingen te realiseren organiseert Stichting f6 sociaal-culturele projecten zoals: theater, dans, strips, fotografie, mode, etc. En geven we workshops voor jongerenorganisaties, voor het Voortgezet Onderwijs, organiseren we debatten en ontwikkelen we nieuwe media.

Wij bereiken jongeren die wantrouwend staan ten opzichte van politiek, politici en zelfs democratie. Juist deze jongeren wil Stichting f6 laten ervaren dat politiek & democratie belangrijk en zelfs leuk kan zijn.

Stichting f6 werkt samen met onderwijsinstellingen, jongerenorganisaties en maatschappelijke organisaties uit heel Nederland. Daarbij kunnen we inmiddels rekenen op een groot netwerk onder politici, zoals onder 1e- en 2e Kamerleden, Europarlementariërs en gemeenteraadsleden door heel Nederland.

Voor vragen, contact of informatie kunt u contact opnemen met projectcoördinator Peter Paul Kleinlooh: kleinlooh@fzes.nl en +31(0)655374837

En voor algemene informatie kunt u mailen naar: info@fzes.nl

Voor vragen en opmerkingen voor het bestuur mailt u naar: bestuur@fzes.nl

Stichting f6
p/a Mercatorstraat 83-3
1056 RA Amsterdam
KvKnr. 58549986
Btwnr. 853085328B01

Stichting f6 is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en wordt bestuurd volgens de Code Good Governance.

ANBI-registratienr. 8530 85 328

Jaarverslag 2014 Stichting f6

jaarverslag-2015-stichting-f6