Organisatie

Stichting f6 wordt bestuurd door een vijftallig onbezoldigd bestuur. De algemene leiding is in handen van de directeur. De stichting wil jongeren meer bewustmaken maken over- en kennis bijbrengen van politiek & democratie. Dit doen wij door middel van het organiseren van culturele-educatieve projecten, debatten, het ontwikkelen van nieuwe media én door ontmoetingen te organiseren tussen jongeren en politici.

Stichting f6 is een betrokken maatschappelijke instelling en wil op een nieuwe en innovatie manier jongeren naar politiek laten kijken. En aan politici laten zien hoe jongeren over politiek denken. De stichting is afhankelijk van subsidies, giften, sponsoren en opdrachten, is politiek neutraal: in die zin dat Stichting f6 geen maatschappelijke-, politieke partijen of stromingen aanhangt of ondersteunt.

Stichting f6 is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en wordt bestuurd volgens de Code Good Governance.

Stichting f6 financieel ondersteunen? Dit kan door een bijdrage naar eigen keuze via onze Paypal rekening:
Het bestuur van Stichting f6 bestaat uit Joris Methorst, Gertjan Tommel Nico Janssen, Katlyn Haas en Rosalie Smit. Zij vormen het algemeen bestuur. De dagelijkse leiding is in handen van Peter Paul Kleinlooh. Stichting f6 kent ook een Raad van Advies. Deze adviseert het bestuur en directie.

Rosalie Smit (voorzitter)

Rosalie Smit. Rosalie Smit traint op dit moment politiek adviseurs die bestuurders ondersteunen. Daarvoor was zij zelf jarenlang werkzaam als politiek assistent van de Amsterdamse wethouder André van Es. Tijdens haar studie Culturele Antropologie en Niet-Westerse Sociologie was ze partijvoorzitter van GroenLinks Amsterdam. Ook was Rosalie acht jaar werkzaam als cultureel ondernemer in diverse grote musea van Amsterdam. Daar gaf ze rondleidingen aan- en verzorgde workshops voor jongeren. Haar passie voor politiek en jongeren wil ze graag inzetten door van f6 een succes te maken!

Joris Methorst (secretaris)

Joris is één van de drie oprichters van het Hip-Hop festival Appelsap in Amsterdam, docent/onderzoeker HRM op de Hogeschool van Amsterdam en freelance HRD-adviseur met name in de culturele sector.

Gertjan Tommel (penningmeester)

foto Gertjan TommelGertjan Tommel  is adviseur arbeidsverhoudingen met een speciale focus op organisatiewijzigingen, arbeidsvoorwaarden en medezeggenschap. Zijn jarenlange ervaring als belangenbehartiger, waaronder zijn tijd bij vakbond FNV, helpt hem in zijn werk. Hij heeft ruime ervaring met het besturen van verenigingen, waaronder het voorzitterschap bij Promovendi Netwerk Nederland. Naast zijn vrijwilligerswerk bij stichting f6 is hij penningmeester van een vereniging van eigenaars.

Gertjan over f6: Als bestuurder van f6 zie ik het als mijn taak de continuïteit van de stichting te waarborgen. Jongeren door middel van hun eigen populaire culturele uitingen betrekken bij democratie en politiek is voor mij belangrijk omdat waardering voor democratische processen enkel kan ontstaan als jongeren begrip hebben van democratie en politiek. Democratie en politiek is dan ook nog eens fun! Andersom is het voor mij even belangrijk dat politici in hun haarvaten begrijpen wat jongeren drijft en tegenhoudt om de noodzakelijk randvoorwaarden te creëren waarbinnen jongeren hun ambities en dromen kunnen verwezenlijken. Gertjan’s website www.g-kr8.com


Nico Janssen (algemeen bestuurslid)Nico Jansen

Nico Janssen was enige jaren politicus in Amsterdam Oost. Sinds 2002 adviseert hij vanuit de Kenniskring Kunst, Cultuur & Creatieve Industrie D66 bestuurders en raadsleden in Amsterdam en op landelijk niveau op het gebied van kunst & cultuur en de creatieve industrie. Tijdens zijn raadswerk behoorden o.a. jeugd & jongerenbeleid, onderwijs en kunst & cultuur tot zijn portefeuilles. In zijn reguliere werk begeleidt en adviseert Nico als zelfstandig ondernemer kleinere en grote(re) organisaties op het gebied van innovatie, strategie en organisatieverandering. Ook werkt hij regelmatig als onderzoeker en projectleider, onder andere voor de culturele en creatieve sector. Eerder werkte hij in de financiële sector en als partner en strategisch adviseur voor een gerenommeerd strategiekantoor. Zijn specialismen liggen bij de creatieve industrie, kunsteducatie en talentontwikkeling.

 

Kathlyn HaasKathlyn Haas (algemeen bestuurslid)

Kathlyn Haas werkt als pedagoog bij de Maatschappelijke Opvang de Elandsstraat te Amsterdam. Als onderdeel van het multidisciplinair team daar, doet zij haar best om jongeren en gezinnen te ondersteunen. Haar gedrevenheid , kennis en ervaring stellen haar in staat om binnen en buiten de organisatie een vruchtbare samenwerking en vertrouwensrelatie op te zetten met de doelgroep.

Kathlyn over f6: Mijn visie als  bestuurslid is dat jongeren bewust worden gemaakt van de ontwikkelingen in de maatschappij op het gebied van democratie en politiek. Wanneer zij in deze complexe maatschappij opgroeien komt er veel op hun af. Mijn doel is om zoveel mogelijk jongeren te bereiken en in dialoog met hen tot oplossingen te komen.

_____________________

Stichting f6 heeft een Raad van Advies. Die bestaat uit leden met verschillende expertise. Zij adviseren bestuur en directie van Stichting f6 en zetten hun kennis en netwerk in om de doelstellingen van de stichting te bereiken.

Dr. Chris Aalberts is onderzoeker, docent en publicist op het gebied van politieke communicatie. Hij schreef boeken over o.a. politieke betrokkenheid van jongeren en politiek en sociale media. Hij blogt wekelijks voor ThePostOnline. Zie: website Chris Aalberts. Chris Aalberts over f6: “Veel politieke thema’s staan ver van jongeren af, zij vinden politiek meestal saai en politieke besluitvorming onbegrijpelijk. Niet vreemd dus dat veel jongeren niet politiek actief zijn en het veel moeite kost om hen te activeren alsnog actief te worden. Stichting f6 is een belangrijk initiatief om op zoek te gaan naar nieuwe manieren om dit doel toch te bereiken”.

Laura Henneke studeerde Communicatie en Multimedia Design aan de Hogeschool van Amsterdam. Zij houdt zich vooral bezig met “User Centred Design”, maar haar hart ligt voornamelijk bij de visuele kant van ontwerpen en bij illustreren. Naast creatief bezig zijn backpackt zij graag in Latijns Amerika.
Laura over f6: “Voor mij is het nog niet zo heel lang geleden dat ik zelf op het MBO zat en onder de categorie “jongeren” viel. Ik voel me betrokken bij deze doelgroep en het lijk me dan ook een uitdaging om me in te zetten voor Stichting f6”. Laura’s website

Marcel-RenéMarcel René Bamberg heeft een eigen bedrijfje als dagvoorzitter en presentator van debatten en congressen. Hij studeert Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht en werkt als begeleider Binnenhof voor Scholieren bij ProDemos. Hij was tot 2012 voorzitter van de koepel van jongerenorganisaties, NJR (Nationale Jeugdraad) en daarvoor al lang met politiek en jongeren bezig. Via ProDemos en NJR kwam hij met Stichting f6 in aanraking.

Marcel over f6: “Als je jong bent moet je zo vaak en zo eerlijk mogelijk horen waar je goed in bent. Ik geloof dat je daar beter van wordt. De eerste keer dat ik met Stichting f6 in aanraking kwam was toen ik het #f6Jongerendebat tussen Tweede Kamerleden en dertig jongeren, die normaal niets met politiek hebben, leidde. Iedereen heeft recht op het laten zien van talent, zeker jongeren. Door f6 zag ik dat de jongeren die deze kans niet vaak krijgen, toch hun talent konden laten zien”.

afbeelding Jan-Willem van Prooijen 2

Dr. Jan-Willem van Prooijen is Universitair Hoofddocent Sociale Psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In zijn onderzoek maakt hij gebruik van zowel experimentele als toegepaste onderzoeksmethoden en richt hij zich ondermeer op procedurele rechtvaardigheid, coöperatie, strafintenties ten opzichte van normovertreders, schuldattributies ten opzichte van slachtoffers, en politieke paranoia (e.g., geloof in complottheorieen). Hij zit momenteel in de redactie van diverse prominente wetenschappelijke tijdschriften. In 2006 ontving hij de “Early Career Contribution Award” van de International Society for Justice Research.