Projecten

Stichting f6 wil jongeren bewust maken en kennis bijbrengen over politiek & democratie door middel van sociaal-culturele projecten, zoals mode, fotografie, muziek, dans, theater etc. debatten en het, samen met jongeren, ontwikkelen van nieuwe media. Met de resultaten van deze projecten willen we vervolgens de politiek laten zien hoe de jongeren over politiek & democratie denken. Dit doen we door ontmoetingen tussen jongeren en politici te organiseren. Wij zien dat jongeren altijd positief verrast zijn als ze een project hebben waar politici aan deelnemen.

political catwalk einde show - foto- Jose¦üphine Kurvers-4994Voorbeelden van sociaal-culturele projecten zijn: Politicial Catwalk, waar jongeren mode maken voor politici, die deze mode zelf showen op de catwalk van de Amsterdam Fashion week. Of Politieke Pleinkunst waar jongeren hun ideeën over politiek & democratie in graffiti verwerken.

IMG_1272Hiernaast organiseren we ook #f6Jongeren debatten, i.s.m. ProDemos, waar jongeren debat les krijgen en daarna met politici in debat gaan over actuele thema’s of verkiezingen.

BestuursvormenTot slot ontwikkelen wij de StemApp. Een app voor leerlingen en politici. Waar ze beiden op dezelfde stellingen antwoorden, en van elkaar hun antwoord zien.